[Đo lường] Tham khảo phân loại TĂNG ÂM TRUYỀN THANH của TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG

  • 07/04/2020
  • 299

Các bản đo lường thông số kỹ thuật bằng các TCVN là thước đo chất lượng, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật cơ bản của thiết bị. Cho các TĂNG ÂM TRUYỀN THANH tuân theo một tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho việc kết nối các thiết bị là an toàn và đảm bảo kỹ thuật.

1.    THÔNG SỐ CƠ BẢN

1.1    Trên cơ sở các thông số cơ bản về điện, máy tăng âm truyền thanh được chia thành 4 loại sau đây:
 

Thông số cơ bản

Chỉ tiêu kỹ thuật

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

1. Công suất ra danh định của máy tăng âm, tính bằng VA không được lớn hơn

-

1000

1000

100

2. Điện áp vào danh định của máy tăng âm, tính bằng mV

a. Ở đường micro vào, với trở kháng vào danh định 600Ω ±10% là:

0,5 (-63dBu)

1(-58dBu)

1,5(-54dBu)

1,5(-54dBu)

b.Ở đường máy quay đĩa vào, với trở kháng vào danh định 100kΩ ±10%, là:

150

150

150

150

c. Ở đường tiếp âm từ máy thu thanh, máy ghi âm; hay từ đường dây vào, với trở kháng vào danh định 600Ω ±10% là:

755

755

755

755

3. Điện áp ra danh định của máy tăng âm (ở các loại) tính bằng V:

a. Đối với máy tăng âm có công suất ra danh định từ 100 VA trở xuống:

30 và 120

b. Đối với máy tăng âm có công suất ra danh định từ trên 100 đến 1000VA là:

120 và 240

c. Đối với máy tăng âm có công suất ra danh định trên 1000VA là:

240

4. Độ tăng điện áp ra của máy tăng âm, khi cắt phụ tải so với khi có phụ tải danh định, tính bằng dB (lần):

a. Ở tần số 400 Hz, không được lớn hơn:

2,0

(1,20)

3,0

(1,41)

3,5

(1,49)

4,0

(1,59)

b. Ở tần số 4000 Hz, không được lớn hơn:

3,0

(1,41)

4,0

(1,5,9)

4,5

1,68)

5,0

(1,78)

5. Dải tần số công tác của máy tăng âm tính bằng Hz không được hẹp hơn:

50÷10k

80÷8k

100÷7k

150÷5k

6. Độ không đồng đều về hệ số khuếch đại của đường đặc tính tần số, khi điện áp vào bằng nửa điện áp vào danh định, tính bằng dB (lần)

 

 

 

 

a. Trong dải tần số công tác của máy tăng âm, không được lớn hơn:

3

(1,41)

3

(1,41)

3

(1,41)

3

(1,41)

b. Trong dải tần số từ 100 đến 7000Hz, không được lớn hơn:

1

(1,12)

-

-

-

c. Trong dải tần số từ 150 đến 4000 Hz, không được lớn hơn:

-

1

(1,12)

1,5

(1,19)

-

7. Hệ số méo không đường thẳng của máy tăng âm, tính bằng %

 

 

 

 

a. Ở tần số từ 100Hz trở xuống không được lớn hơn:

5,0

10,0

15

-

b. Ở tần số trên 100 Hz, không được lớn hơn:

3,0

5

8

10

8. Tỷ số điện áp ra danh định trên điện áp tạp âm ở đầu ra của máy tăng âm, tính bằng dB (lần), không được nhỏ hơn:

50

(382)

45

(180)

40

(100)

35

(56)


Chú thích:

1. Những trị số điện áp xoay chiều quy định trong tiêu chuẩn này là trị số hiệu dụng…
2. Trị số danh định quy định trong tiêu chuẩn này là trị số tính ở tần số 1000Hz.
3. Khi đo hệ số méo không đường thẳng, phải đưa vào đầu micro vào, một tín hiệu hình sin ở tần số quy định, với điện vào bằng mức vào danh định.
Nếu tần số đo từ 100 đến 3000 Hz thì điện áp ra phải bằng mức ra danh định.
Nếu tần số đo ở ngoài dải tần số từ 100 đến 5000 Hz, thì điện áp ra bằng 0,71 lần (-3dB) mức ra danh định.
4. Đối với máy tăng âm từ loại 1 đến loại 3 điện áp tạp âm ở đầu ra của máy chỉ được phép là điện áp bằng phẳng (tạp âm đều đều) không được có dạng xung.

1.2    Công suất ra danh định của máy tăng âm nên chọn một trong các trị số sau đây: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1250, 2500, 5000, 15000VA
1.3    Hiệu suất công nghiệp của những máy tăng âm dùng nguồn điện một chiều không được nhỏ hơn 60% và những máy tăng âm dùng nguồn điện xoay chiều thi không quy định.
1.4    Máy tăng âm phải đảm bảo làm việc ổn định (không bị dao động ký sinh…) khi điện áp nguồn thay đổi trong phạm vi từ -10% đến +5% so với mức quy định.

2.    YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1    Máy tăng âm có công suất ra danh định từ 100VA trở xuống, phải có ba đường vào song song có thể đồng thời hoạt động. Mỗi đường vào có một chiết áp điều chỉnh âm lượng riêng. Đường vào thứ nhất và đường vào thứ hai là hai đường cho hai micrô vào; đường vào thứ ba là đường cho máy quay đĩa hay máy thu thanh vào.Có một cái chuyển mạch ba vị trí để chọn tín hiệu từ máy quay dĩa hay máy thu thanh đưa vào đường thứ ba này (hình 1)
2.2     Máy tăng âm có công suất ra danh định từ trên 100 đến 1000VA, phải có bốn đường vào song song có thể đồng thời hoạt động. Mỗi đường vào có một chiết áp điều chỉnh âm lượng riêng. Đường vào thứ nhất và đường vào thứ hai là đường cho hai micrô vào; đường vào thứ ba là đường cho máy quay đĩa 

 
Bài viết khác