[DND.Audio] Sản phẩm mới năm 2020

  • 17/03/2020
  • 82

Qua chặng đường 12 năm phát triển, chúng tôi chọn năm 2020 để nhìn lại và định hình lại phương hướng phát triển cũng như kiện toàn lại đội ngũ để phát triển trong những MỤC TIÊU sắp tới. Năm 2020 cũng là năm có nhiều công nghệ mới và sản phẩm mới ra đời. Đáp ứng nhu cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo. Là tiền đề để chúng tôi không những phục vụ tốt nhu cầu trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu. Khẳng định vị thế của DOANH NGHIỆP và Việt Nam trên trường quốc tế.

1
Bài viết khác